• Competència 4. Tractament de la informació escrita

  • Definició de la competència:

   Empra un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet.

  • Format de text i paràgrafs

  • Format de pàgina, plantilles i estils

  • Correcció i edició avançada de text

  • Taules i inserció d'elements

Tema 3Tema 5