Tema 7
Tema 8
 • Presentació de continguts

  • Definició de la competència:

   Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

  • Obrir i visualitzar una presentació

  • Escriure, editar i organitzar una presentació

  • Treball gràfic en una presentació

Tema 7