Competència 1
Cultura, participació i civisme digital


El primer nivell garanteix que l'usuari és capaç d'utilitzar de manera eficient i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital. A més a més és capaç d'aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana amb la finalitat de millorar el desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.


És a dir, que l'usuari ha de ser capaç de trobar i identificar els recursos de que disposa la ciutadania en la societat digital. Aquests recursos permeten informar-se, comunicar-se i participar en la societat digital i en xarxa (cercadors, xats, fòrums, wikis, blocs...) A més a més l'usuari ha de poder obtenir la informació el recurs o el servei que requereixi a través d'internet interactuant, de manera segura amb diferents proveïdors (des de fer una compra per internet fins a demanar hora al metge) També ha de poder utilitzar les eines col·laboratives de que es disposa actualment per acompartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans. Per tant, no només ha de ser capaç d'identificar les eines de col·laboració a través d'internet si no que ha de ser capaç de poder-hi aportar els seus coneixements.

També es demana que l'usuari sigui capaç de fer un ús segur de les TIC aplicant hàbits de salut, ergonomia i respecte mediambiental a part d'utilitzar les mesures pertinents per tal de garantir la seva privadesa i la seguretat de la seva informació.

Darrera modificació: dilluns, 18 d’octubre 2010, 12:45