Cada cop que nosaltres ens registrem, comprem o omplim un formulari per Internet necessitem una identitat digital. La identat digital és aquella que ens representa a nosaltres mateixos per Internet. És per això que cal que siguem molt curosos a l'hora de donar dades personals sobre nosaltres mateixos perquè igual que no les donaríem al món real no ho hem de fer al virtual.

A diferència de la vida real a Internet podem tenir diferents identats digitals. Cada cop que ens registrem en una pàgina web i ens demanen de crear un usuari estem creant, de fet, una identitat digital. Si ho extrapol·léssim a la vida real és com si cada cop que ens donem d'alta a un servei d'una empresa diferent en lloc de posar-hi les nostres dades ens les inventéssim. Com que no hi ha una manera per a que cada usuari tingui una única identitat digital vàlida per a totes les pàgines haurem de ser curosos amb les dades que donem i el que fem, un cop registrats en una pàgina web.

Com hem comentat, la manera més habitual d'identificar-nos actualment és mitjançant un usuari i una contrasenya, però hi ha altres maneres que, progressivament s'aniran implantant. Es tracta dels certificats digitals. Un certificat digital l'emet una entitat que garanteix que la persona que l'utilitza realment és qui ser. Cada cop serà més necessari sobretot per tal de fer tràmits i gestions amb les nostres caixes o bancs i, sobretot, tràmits amb l'administració pública.

Els certificats digitals van associats a una contrasenya que ha de ser segura, és per això que ha de tenir, com a mínim vuit caràcters amb xifres i lletres barrejades així com es recomana l'ús de majúscules i minúscules i caràcters com el coixinet o els guions.

Si utilitzem una contrasenya molt fàcil, és possible que algú la pugui trobar i utilitzar els nostres comptes als quals estem registrats com si fossim nosaltres és per això que també es recomana canviar la contrasenya amb certa regularitat i no repetir la mateixa contrasenya a tots els llocs on ens registrem.

Aquest vídeo explica algunes regles bàsiques sobre la importància de tenir una bona contrasenya a l'ordinador:

Identitat digital1

Notícia sobre suplantació d'identitat, feu clic aquí.


També és important tenir un comportament cívic a la xarxa, ser respectuosos i amables amb la resta d'usuaris d'internet per tal de fer la convivència el més bona possible.

Aquest altre vídeo explica, de manera divertida, què estem fent des de l'ordinador, a través d'una xarxa social:


Identitat digital2

El programari maligne

El programari maligne és aquell programari que intenta, per diferents mitjans obtenir un benefici de la informació que hi ha desada a l'ordinador o de l'ús que en fas. A grans tretis hi ha els següents tipus de programari maligne:

Adware: Programes que s'instal·len a l'ordinador i ens fan propaganda (des d'un casino en xarxa fins a un joc) per tal que en entrar-hi, ens registrem i utilitzem el seu servei, que normalment sol ser de pagament.

Spyware: Són aplicacions que recopilen informació sobre una persona o una organització sense que aquesta ho sàpiga. En funció de l'aplicació pot recopliar des de què fa l'usuari per internet fins a els noms d'usuari, contrasenyes o qualsevol altre tipus d'informació que aquest usuari introdueixi a l'ordinador. Tota la informació recopilada l'envia al creador de l'aplicació perquè en faci l'ús que cregui apropiat.

Virus: Infecten l'ordinador i, en els pitjors casos, fan que els creadors del virus tinguin el control de l'ordinador o esborri tota la informació que hi ha.

És per això que es recomana tenir sempre l'ordinador actualitzat, utilitzar un navegador segur i, si es pot utilitzar un antivirus.

Navegador segur: Firefox (en català)

Antivirus gratuït: Avast! antivirus (en català)

Programa Antispyware: Spybot (en català)

Darrera modificació: dilluns, 23 d’abril 2012, 17:40