Competència 5
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment


La cinquena competència garanteix que l'usuari és capaç de tractar la informació gràfica, sonora així com imatges fixes i en moviment. Per tan, l'usuari ha de poder identificar els principals formats digitals d'imatge, so i vídeo. A més a més ha de saber com obtenir i tractar imatges fixes i en moviment, com emmagatzemar-les i imprimir-les així com ha de ser capaç d'accedir a la informació multimèdia (obtenir fitxers de diferents dispositius (Reproductors de música, CD...) i ha de saber com s'enregistra un CD o un DVD.
Darrera modificació: dilluns, 18 d’octubre 2010, 12:43