Competència 6
Tractament de la informació numèrica


La sisena competència garanteix que l'usuari és capaç de crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions. Per tant ha de ser capaç de dissenyar un full de càlcul, crear-lo i utiltizar els formats bàsics, traslladar la representació gràfica, utiitzar fórmules de tractament de dades numèriques i interpretar les dades que hi pugui haver en un full de càlcul.
Darrera modificació: dilluns, 18 d’octubre 2010, 12:43