Nocions bàsiques del processador de textos

Redirecció als apunts del web actic.citilab.eu
Feu clic a l'enllaç http://actic.citilab.eu/navegacio/ACTIC_C4_M1/pagina_01.htm per a obrir el recurs.